Edukacja

Informacja dla użytkowników o prawidłowych zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

  • Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie –  dotyczy sprzętu tego samego rodzaju i pełniącego tą samą funkcję.
  • Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie (pow. sprzedaży sprzętu pow. 400 m2) sprzedającym urządzenia bez konieczności kupowania nowego.
  • Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
  • Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.
  • Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

I oczywiście zawsze możesz skorzystać z naszego czerwonego kontenera, aby pozbyć się sprzętu małogabarytowego.

Do Czerwonych Kontenerów WRZUCAMY drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: myszki komputerowe, słuchawki, klawiatury, aparaty fotograficzne, kamery, komputery, tablety, telefony,  mały sprzęt muzyczny i sportowy, tostery, wagi, małe drukarki, odbiorniki radiowe, wiertarki i inne elektronarzędzia, gry video, drony, suszarki, młynki do kawy, zabawki elektroniczne oraz baterie i akumulatory do telefonów, laptopów (bez samochodowych).

Do Czerwonych Kontenerów NIE WRZUCAMY: odzieży, szkła i opakowań szklanych, żarówek w tym żarówek LED, opakowań po olejach, opon, resztek jedzenia, odpadów medycznych, zużytych leków, dużych urządzeń elektronicznych, telewizorów, akumulatorów samochodowych.

Symbol selektywnego zbierania zużytego sprzętu

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub  dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami.  Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

PAMIĘTAJMY:

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!
Grożą za to kary pieniężne.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom
dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane
z przetwarzania sprzętu.